Русский English Czech

Usnesení č. 853 Bezpečnostního Výboru OSN od 29.07.1993

Usnesení 853 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3259té  schůzi  29. července 1993

Bezpečnostní Rada,

Potvrzuje své usnesení 822 (1993) z 30 dubna 1993,

Zvažuje zprávu vydanou 27. července 1993  předsedou Minsk Group z Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (CSCE) (S/26184),

Vyjadřuje vážné obavy ze zhoršení vztahů mezi Arménskou republikou a Ázerbájdžánskou republikou a napětí mezi nimi,

Přivítala souhlas zainteresovaných stran ohledně načasování důležitých kroků k realizaci Usnesení 822 (1993),

Zaznamenala s obavami stupňování ozbrojených akcí  a především uchvácení Agdamské oblasti v Ázerbájdžánské republice,

Obává se, že pokračování  situace ohrožuje mír a bezpečnost v oblasti,

Opětovně  vyjadřuje hluboké obavy z vysídlení velkého množství civilistů z Ázerbájdžánské republiky a důležitost humanitární pomoci v  oblasti,

Potvrzuje suverenitu a územní svrchovanost Ázerbájdžánské republiky a všech dalších států v oblasti,

Potvrzuje také neporušitelnost mezinárodních hranic a nepřijatelnost použití síly k osvobození území

1.      Odmítá uchvácení Agdamské oblasti a všech další oblastí v současné době okupované v Ázerbájdžánské republice,

2.      Dále odmítá všechny nepřátelské  akce v regionu, především útoků na civilisty a bombardování obydlených oblastí,

3.      Požaduje okamžité zastavení všech válečných operací a okamžité, naprosté a bezpodmínečné stažení okupačních sil zainteresovaných v Agdamské oblasti a všech v současné době okupovaných území Ázerbájdžánské republiky,

4.      Vyzývá zainteresované strany k dosažení a udržení trvalého dojednání příměří,

5.      Opětovně zdůrazňuje, v kontextu paragrafu 3 a 4 výše zmíněného, své dřívější volání po obnovení ekonomického, dopravního a energetického spojení v oblasti,

6.      Potvrzuje pokračující úsilí Minsk Group o CSSE k dosažení mírového řešení konfliktu, včetně úsilí uskutečnit usnesení 822 (1993) a vyjadřuje své hluboké obavy z rušivých následků, které má vystupňování ozbrojených akcí na tyto snahy,

7.      Vítá přípravy na  kontrolní misi CSCE a harmonogram rozmístění, stejně jako úvahy  o návrhu CSCE o přítomnosti v oblasti,

8.      Naléhá na všechny zúčastněné strany, aby se zdržely  všech akcí, které by brzdily mírové řešení konfliktu a pokračovat ve vyjednávání v Minsk Group o  CSCE, stejně jako skrze přímý kontakt mezi nimi, vedoucí ke konečné dohodě,

9.      Naléhá na Vládu Arménské republiky, aby pokračovala ve vynakládání úsilí ohledně vlivu k dosažení shody s Armény z oblasti Náhorní Karabach v Ázerbájdžánské republice o usnesení 822 (1993) a předložit rozhodnutí a  přijetí návrhů Minsk Group z CSCE,

10.  Naléhá na státy, aby se zdržely zásobování všech zbraní a munice, které může vést k zesílení konfliktu nebo k pokračování okupace území,

11.  Opětovně volá po nerušeném přístupu mezinárodního programu  humanitární pomoci v oblasti, především ve všech oblastech ovlivněných konfliktem, aby mohlo být zmírněno zvyšování utrpení civilistů a znovu ujistit, že všechny strany jsou vázány vyhovět principům a pravidlům mezinárodního humanitárního práva,

12.  Požaduje, aby Generální tajemník a příslušné mezinárodní agentury poskytly neodkladnou humanitární pomoc postiženým civilistům a pomohli utečencům k návratu domů,

13.  Požaduje po Generálním tajemníkovi, aby  po poradě s úřadujícím předsedou CSCE a předsedou Minsk Group dále pokračovali v  hlášení situace Radě,

14.  Rozhodla se nadále zůstat v této záležitosti angažovaná.