Русский English Czech

Usnesení č. 822 Bezpečnostního Výboru OSN od 30.04.1993

Usnesení 822 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3205té  schůzi  30. dubna 1993

 

Bezpečnostní Rada,

Připomíná vyjádření Prezidenta Bezpečnostní Rady z 29. ledna 1993  (S/25199) a z 6. dubna 1993 (S/25539) týkající se konfliktu Náhorního Karabachu,

Bere na vědomí zprávu Generálního tajemníka datovanou ze 14. dubna 1993 (S/25600),

Vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršením vztahů mezi Arménskou republikou a Ázerbájdžánskou republikou,

S obavami zaznamenává eskalaci ozbrojených konfliktů a především poslední vpád Arménských ozbrojených sil  do Kelbadjarské oblasti v Ázerbájdžánské republice,

Je znepokojena nad tím, že situace ohrožuje mír a bezpečnost v regionu,

Vyjadřuje hluboké obavy nad vysídlením velkého počtu civilistů a humanitární potřebnost  v oblasti,  především v oblasti Kelbdjar,

Ujišťuje o důležitosti suverenity a územní integrity všech států v oblasti,

Dále ujišťuje o nedotknutelnosti mezinárodních hranic a nepřijatelnost použití vojenské síly k získání teritoria,

Vyjadřuje svou podporu mírovému procesu sledovaný v rámci Konference o Bezpečnosti a spolupráci v Evropě a je hluboce znepokojena rušivými vlivy, které mohou mít ozbrojené síly na jeho průběh,

1.      Požaduje okamžité ukončení všech válečných operací a nepřátelských akcí s výhledem na trvalé zastavení palby, stejně jako okamžité stažení všech okupačních sil z Kelbadjarského území a dalších nedávno okupovaných míst Ázerbájdžánu,

2.      Naléhá na zainteresované strany, aby pokračovaly ve vyjednávání o řešení konfliktu v rámci mírového procesu Minsk Group z Konference o Bezpečnosti a spolupráci v Evropě a zdržet se všech akcí, které by brzdily mírovému řešení problému,

3.      Vyzývá k nerušenému přístupu pomoci mezinárodních humanitárních sil v regionu, především do všech míst zasažených konfliktem, aby se zmírnilo utrpení civilního obyvatelstva a ujišťuje, že všichni zúčastnění jsou vázáni vyhovět  principům a pravidlům mezinárodního humanitárního práva,

4.      Požaduje, aby Generální tajemník, po konzultaci  s úřadujícím předsedou z Konference o Bezpečnosti a spolupráci v Evropě  a také s předsedou Minsk Group vyhodnotil situaci v regionu, především v Kalbadjarské oblasti Ázerbájdžánu a předložil další zprávu Radě,

5.      Rozhodla se nadále zůstat v této záležitosti angažovaná.