Русский English Czech

Knihovna dokumentů

V poslední době v tuzemských mediich a občas i na akademické půdě se vznášejí dost zkreslené a zavádějící informace o Karabachu. Tak třeba často se da narazit na zpravy že Karabach je sporné území které od pradavná patřílo arménům  ale za Sovetského Svazu kvůli zmaru sovětského diktátora Josifa Stalina bylo předáno pod správu Ázerbájdžánské SSR. Toto tvrzení není spravné a je šířené především jednou stranou konfliktu  -  armenskou komunitou v Česku. Nicméně archivní dokumenty prozrazují úplně jinou historii. 

Základní informaci nám můžou poskytnout takové historické dokumenty jako Gulistanská dohoda (12. října 1813) a Turkmenčajská dohoda (10.02.1828)  uzavřené mezi Ruskem a Íránem, Kurukčajska smlouva od 14. května 1805, podepsaná mezi Chánem (vládcem) Karabachu Ibrahimem a Ruskou říši o přechodu Karabašského Chanátu pod správu Ruska, dopisy ruského velvyslance v Persii Griboedova o průběhu migrace Arménů s Persii a Turecka v Karabach. Je třeba ale předem zdůraznit že žádný z těchto dokumentů nezmiňuje nějaké arménské samosprávné útvary v Karabachu, které určitě museli byt zahrnuty do smluv pokud by existovaly.

V teto složce budou vam představované dokumenty tykajicí dění kolem Karabašské otazky, soužítí armenů a ázerbájdžánců a jejich společné historii.

Zpráva ruského centra pro lidská práva "Memorial" o hromadném porušování lidských práv během obsazení města Chodžaly v noci z 25 na 26 února 1992

Současná zpráva se věnuje událostem na konci února — března roku 1992 v Náhorním Karabachu, související s útokem a obsazením města Chodžaly arménskými ozbrojenými jednotkami. Událost, která měla obrovský vliv na vojenské, politické a morální aspekty stavu v Ázerbájdžánu a Náhorním Karabachu.

07.02.2014

Prokuratura SSSR: Trestní spis č. 18/55461-88 (Trestné řízení o pogromech ve městě Sumgajit)

Prokuratura SSSR: Trestní spis č. 18/55461-88 (Trestné řízení o pogromech ve městě Sumgajit)

07.02.2014

Telegramy mezi Baku a Moskvou ohledně navrhu o připojení Karabachu k Arménské SSR (rok 1945)

Telegram tajemníka ÚV KS Sovětského Svázu Georgie Malenkova 1. tajemníkovi ÚV KS Ázerbájdžánu Mir Džafaru Bagirovovi

07.02.2014

Listina – opis panství Ibrahim Chalila Chána (knížete) Karabašského sestavěna roku 1798

Nabízíme Vám zajímavý dokument – úpis  č. 4 ze sbírky Ústavu rukopisů Akademie věd Ázerbájdžánské SSR který byl sestaven Ibrahim Chalil Chánem jako důkaz jeho vlastnictví obcí a majetku, zahrad, ornic, mlýnů v Chačenském magalu Karabašského Chánatu.

07.02.2014

Smlouva mezi Khanem Karabachu a Ruskou říši o přechodu Khanatu pod vládu Ruska od 14 května 1805

Vzhledem k významu a věcné hodnotě Kurukčajské smlouvy z roku 1805 (svým názvem vděčí řece Kura na břehu které byla podepsána) rozhodli jsme se zveřejnit původní rukopis v ruštině s nasledným překladem do češtiny. Tento dokument je k vidění v Centrálním Státním Historickém Archivu Ázerbájdžánské republiky (f. 130, op. 1, 14, ll . 245 do 248) a k tomu ještě dodáváme i tištěnou verzi, která byla vydána hlavním archivem ruské správy Kavkazu v roce 1868 v Tbilisi, Gruzie ve sbírce "Listiny Kavkazské archaeographické komise", v. 2 (s. 705).

Myslíme si, že zveřejněním tohoto dokumentu předejdeme mnohým křivdám a klamům šířením ledakterýma falzifikátory a kvazi historiky.

03.02.2014

Usnesení č. 884 Bezpečnostního Výboru OSN od 12.11.1993

Usnesení 884 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3313té· schůzi· 12. listopadu 1993

03.02.2014

Usnesení č. 874 Bezpečnostního Výboru OSN od 14.10.1993

Usnesení 874 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3292té schůzi 14. října 1993

03.02.2014

Usnesení č. 853 Bezpečnostního Výboru OSN od 29.07.1993

Usnesení 853 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3259té schůzi 29. července 1993

03.02.2014

Usnesení č. 822 Bezpečnostního Výboru OSN od 30.04.1993

Usnesení 822 (1993)

Přijato Bezpečnostní Radou na 3205té schůzi 30. dubna 1993

03.02.2014