Русский English Czech

Chodžaly – největší novodobá ázerbájdžánská tragédie

Syn našel mezi obětí masakru svou matku Útoky na Chodžaly započaly již na podzim roku 1991. V tu chvíli se přibližně polovina z celkového počtu 6300 zbývajících obyvatel rozhodla z bezpečnostních důvodů město opustit.

Úvodní Menu

KULTURA

Kroje obyvatelek Šuši

Podle kroje mohli Šušinci určovat přislušnost k národu nebo městsk&ea...

ARCHITEKTURA A PAMÁTKY

Pevnost Šuša

Rozkvět města Šuša jako hlavního města Karabašského chanstvi...

20.05.2019

V roce 1988 všichni doufali, že ta zvěrstva se už nebudou opakovat

Autorka: Šelale Hasanova

Už to nejsou jen roky nýbrž desetiletí, co nás odděluje od počáteční fáze karabašské války, tragických, bolestí prodchnutých a krví politých osudových dní. Rozhovor s Lilijou Platonovou, kapitánem vojenské zdravotní služby v záloze.

19.12.2014

Dětské oběti arménské agrese v Ázerbájdžánu

Když lidé slyší pouze slovní spojení „karabašský konflikt“, netrápí je to obvykle nijak moc. Konflikty přece, to je něco běžného, máme konflikty v rodinách, mezigenerační konflikty, můžeme mít konflikty v práci atd. Konflikt může vzniknout, pokud se jedná o věc nejednoznačnou, spornou. Avšak příslušnost Karabachu k Ázerbájdžánu je, jak z historického, tak z mezinárodněprávního úhlu pohledu, věcí nepochybnou.

14.12.2014

Сумгаит, Гарадаглы, Ходжалы – кто виноват?

От редакции: Журналист-аналитик Ризван Гусейнов предлагает взглянуть через призму фактов и источников на события февраля 1988 года в Сумгаите, и февраля 1992 года в городе Ходжалы и деревне Гарадаглы, чтобы дать читателю возможность самому разобраться и понять, что же на самом деле происходило в те холодные февральские дни в указанные времена.. 

28.11.2014

Vesnice Agdam - válečná každodennost

Dá se říci, že každý den slyšíme ve zprávách: „Dnes v noci byla znovu porušena dohoda o klidu zbraní. Arménská vojska porušila dohodu ostřelováním našich pozic...“ Poté se uvádí, kolik vojínů či důstojníků bylo zraněno (padlo), zda jsou zranění mezi civilním obyvatelstvem. Bývá dobré, když oběti nejsou a, bohudík, pevně stojí na stráži ázerbájdžánský voják, to pak přehled o stavu na frontě bývá ukončen neměnnou větou: „ Diverzi nepřítele bylo zabráněno, ázerbájdžánská armáda palbu opětovala.“
Občané Ázerbájdžánu jsou už zvyklí na podobné zprávy, stalo se to tak běžné jako předpověď počasí. Avšak pro lidi, kteří bydlí v obcích blízkých k válečné frontě, žijících v podmínkách „ani válka, ani mír“, je každá podobná noc (ostatně i den) naplněna spoustou nemyslitelných těžkostí. Tak jako například ve vsi Agdam Tovuzského rajónu nacházející se poblíž hranic s Arménií.

21.11.2014

V Karabachu Ázerbájdžán sestřelil arménský bitevní vrtulník

Dnes, 12. 11. 2014 v 13:45, byl 1700 metrů na východ od vesnice Kengerli v Agdamském kraji sestřelen bitevní vrtulník Mi-24 Arménských ozbrojených sil.

12.11.2014

Usnesení zahraničního výboru k 21. výročí masakru v ázerbájdžánském městě Chodžaly

Usnesení zahraničního výboru k 21. výročí masakru v ázerbájdžánském městě Chodžaly dne 7.2.2013

03.06.2014

Bakinský masakr roku 1918 - RU verze

После взятия Эрзерума, к лету 1916 г., русские войска овладели восточными османскими территории. Регион был объявлен временным генерал-губернаторством Российской империи с подчинением главному командованию Кавказской армии.

09.02.2014